HUKUK AKADEMİSİ, 2018

Hukuk Akademisi Logo Desktop

İletişim Bilgileri

LEAP STANDARTS    .    H+ DERGİ    .    KİTAP

OTURUM AÇ

Yabancı Hakem Kararlarının İcrasına/Uygulanmasına İlişkin Mesleki Öğretim Programı -Q2 Düzey

Günümüzde önemli çaptaki uyuşmazlıkların çözümünde en yaygın ve giderek önem kazanan uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri de tahkimdir. Tahkim davaları sonucunda elde edilen hakem kararları

bağlayıcı ve kesin olsalar da icra edilebilmeleri için tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tahkim sürecinden somut bir fayda elde edilebilmesi ancak lehe alınan kararların herhangi bir hukuki ya da pratik engele takılmaksızın tenfiz edilmesi ve kararın sorunsuz bir şekilde icraya konması ile mümkündür. Bu nedenle, tahkim sürecinin işlerliği ve elde edilen kararların icrası açısından bu davalar ciddi önem taşımaktadır.

 

Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi davaları klasik anlamda dava usulünden çok büyük ölçüde ayrıldığı için ve süreçte pek çok hukuki veya pratik engelle karşılaşılabildiği için konunun bu alandaki tecrübeler ve pratiğe dönük bilgilerle ele alınması önem arz etmektedir.

 

ÖĞRETİM İÇERİĞİ

Genel hatlarıyla tahkim uygulaması, milli ve milletlerarası tahkim ayrımı, hangi mevzuatın uygulanacağı meselesi, tanıma ve tenfiz kavramları, hakem kararlarının icrasındaki hukuki engeller ve bu engellerin ilgili Yargıtay kararları ışığında incelenmesi, zamanaşımı meselesi, tanıma ve tenfiz davalarında görev ve yetki, ilgili masraflar (harç, teminat, noter masrafları), ihtiyati haciz ve tedbir müesseseleri, tahkim ve tenfiz yargılamasında karşılaşılan başlıca sorunlar, tahsil edilebilirlik meselesi, ICSID kararlarının icrasına ilişkin yaşanan bazı sorunlar kapsamlı bir şekilde ve pek çok yönü ile birlikte ele alınmakta ve temel prensipler ve tecrübeler ile desteklenmektedir.

 

PROGRAMIN AMACI  Eğitim Künyesi Eğitim Tarihi11 Aralık 2018 Eğitim Süresi03 Ders Saati Öğretim Partneri (LEAP)Hergüner Bilgen ÖzekeAvukatlık Ortaklığı EğitmenlerAv. Bige YÜCELAv. Şule Uluç GÜRMAN Eğitim Yeriİstanbul, Levent199

Eğitim ile yabancı hakem kararlarının uygulanmasına ilişkin uygulamada karşılaşılan hukuki ve pratik sorunların sahip olunan bilgi ve tecrübeler kapsamında ve ilgili Yargıtay kararları ışığında katılımcılara aktarımı hedeflenmektedir.

 

KAZANIMLAR

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi için Türk mahkemelerinde açılacak davalar ile bunların neticesinde kararların icra edilmesi bakımından bazı nitelikli hususları öğrenmesi amaçlanmaktadır.

 

ÖĞRETİM SEVİYESİ: Q2 MESLEKİ KALİFİKASYON

Q2 “Mesleki Kalifikasyon” eğitimleri, katılımcıların belirli konu başlıklarında bilgi, deneyim ve tecrübe “kazanmalarını” ve söz konusu kazanımları “tescil

etmelerine” olanak sunar. Öğretim programına ilişkin “optimum çıktı” (kazanım) düzeyi, öğretim partneri olan hukuk bürosu’nun kendi personellerinden beklediği “min. yeterliliği” temsil eder.

 

KİMLER KATILABİLİR?

Q2 Düzey programlar, katılımcı adaylarında (ilgili öğretim programı başlığında) temel düzey bilgi, deneyim ve tecrübe şartı arayabilmektedir. Bu programa ilişkin satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce "ADAY BİLGİLENDİRME DOSYASI"nı detaylı şekilde incelemenizi tavsiye ederiz.

 

KATILIM BELGESİ VE TRANSKRİPT

03 Ders saatinden oluşan bu programın bitiminde ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME sınavı yapılmaktadır. Sınavda 60/100 ve üzeri not alan tüm adaylara BAŞARI BELGESİ ve 2'ŞER ADET TRANSKRİPT takdim edilir. Söz konusu belgeler HUKUK AKADEMİSİ, HERGÜNER l BİLGEN l ÖZEKE AVUKATLIK ORTAKLIĞI ve İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ HAYAT BOYU EĞİTİM MERKEZİ onaylıdır.

 

KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

 

 

KAYIT İŞLEMLERİ

SATIN AL

ONLINE ÖN BAŞVURU

BU PROGRAM SİZİN İÇİN UYGUN MU?

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Öğretim programına ilişkin ön başvuru işleminizi aşağıdaki formu doldurarak başlatabilirsiniz. Eğitim Danışmanımız mevcut kontenjan durumu ve kayıt işlemleri ile ilgili olarak sizinle iletişime geçecektir. Ön Başvuru işlemleri esnasında adaylar herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü altına girmemektedir.

Form gönderiliyor...

Form Alındı...

Form alındı.

Hukuk Akademisi bünyesinde sunulan tüm öğretim programları belli bir konuda mesleki gelişiminizi amaçlayan, uygulama odaklı ve tecrübe aktarımını destekleyici nitelikte dizayn edilmiştir. Lisans, Lisansüstü ya da Doktora tarzı akademik programlar ile arasındaki en önemli fark “gerek eğitim içeriğinin gerekse eğitmen kadrosunun belirlenmesinde” iş hayatına yönelik önceliklerin dikkate alınmasıdır.

 

“Amacınız teori odaklı Akademik bir eğitim almak ise söz konusu alana yönelik (Varsa) Yüksek Lisans ya da Doktora programlarını tercih etmenizi öneririz."

 

Hukuk Akademisi tarafından düzenlenen mesleki öğretim programları belirli bir alanda yeteneklerini geliştirmek veya yeni bir alanda kariyer yapmak isteyenler kişiler tarafından tercih edilmelidir. Ayrıca bu programlar, kendi iş alanlarıyla ilgili ek eğitim isteyen profesyonellerden, mezuniyet aşamasındaki lisans öğrencilerine kadar pek çok kişi için idealdir.

Program hakkında detaylı bilgi için

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geçebilirsiniz ;

Bizi Sosyal Medyada

Takip Edin

0 850 532 28 24

0 532 178 28 24

Eğitim Merkezi: Büyükdere Cad. No:199, Levent / İstanbul

Ücretlendirme

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

Güncel Eğitimler

Yaklaşan Eğitimler

Kurum İçi Eğitimler

 

Hukuk Sohbetleri

Gündem Toplantıları

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

bilgi [at] hukukakademisi.com.tr

0850 532 28 24

0532 178 28 24

Hukuk Akademisi Eğitim ve Yayıncılık Ltd. Şti. © 2018 Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma MetniŞartlar & Gizlilik