HUKUK AKADEMİSİ, 2018

Hukuk Akademisi Logo Desktop

İletişim Bilgileri

LEAP STANDARTS    .    H+ DERGİ    .    KİTAP

OTURUM AÇ

Öğretim Seviyeleri

Hukuk Akademisi tarafından sunulan mesleki öğretim programları “içerik seviyesi”, “eğitmen rolü”, “aday kabulleri” ve “toplam katılımcı sayısı” kıstasları dahilinde birbirini takip eden 6 seviyeye ayrılır.

Program Adı

Açıklama

Kontenjan

Seviye

Koşullar

Akreditasyon / Onay

 

M1

Master Class

 

 

 

M1 “Master Class” programlar, Hukuk Akademisi bünyesinde sunulan en üst düzey öğretim içeriğini ve sunumunu temsil eder. Eğitmenin “kaynak kişi” olarak konumlandığı bu programlar, kıdemli avukatların “aktif şekilde katılım göstermesini teşvik edici", uygulama ağırlıkı öğretim programlarıdır.

 

 

 

 

 

09

Katılımcı

 

 

 

 

Yalnızca Kıdemli Avukatlar

*Ek Koşullar Talep Edilir.

 

 

M2

Master Class

 

 

 

M2 “Master Class” programlar, üst düzey öğretim içeriğini ve sunumunu temsil eder. Eğitmenin “kaynak kişi” olarak konumlandığı bu programlar, avukatların “aktif şekilde katılım göstermesini teşvik edici", uygulama ağırlıkı öğretim programlarıdır.

 

 

 

 

 

09

Katılımcı

 

 

 

Yalnızca Avukatlar

*Ek Koşullar Talep Edilir.

 

 

 

 

Q1

Professional Qualification

 

Q1 “Kalifikasyon” eğitimleri, avukatların belirli konu başlıklarındaki bilgi, deneyim ve tecrübelerini “geliştirmelerine” ve “tescil etmelerine” olanak sunar. Öğretim programına ilişkin “optimum çıktı” (kazanım) düzeyi, öğretim partneri olan hukuk bürosu’nun kendi personellerinden beklediği “min. yeterliliği” temsil eder.

 

 

 

 

 

20

Katılımcı

 

 

 

Yalnızca Avukatlar

*Ek Koşullar Talep Edilir.

 

 

 

 

PARTNER

BÜRO

*leap

 

Q2

Professional Qualification

 

Q2 “Kalifikasyon” eğitimleri, katılımcıların belirli konularda bilgi, deneyim ve tecrübe “kazanmalarını” ve bu kazanımları “tescil etmelerine” olanak sunar. Programa ilişkin “optimum çıktı” (kazanım) düzeyi, öğretim partneri olan hukuk bürosu’nun kendi personellerinden beklediği “min. yeterliliği” temsil eder.

 

 

 

 

 

20

Katılımcı

 

 

Yalnızca

Av.,

St. Av. ve Öğrenci

*Ek Koşullar Talep Edilir.

 

 

 

 

PARTNER

BÜRO

*leap

 

L1

Vocational Learning

 

 

 

 

L1 düzey “Mesleki Öğretim Programları”, avukat ya da avukat adaylarına belirli konu başlıklarında “Orta Düzey” bilgi, deneyim ve farkındalık aktarımını amaçlar.

 

 

 

 

 

25

Katılımcı

 

 

Yalnızca

Av.,

St. Av. ve Öğrenci

*Ek Koşullar Talep Edilir.

 

 

 

 

L2

Vocational Learning

 

 

 

 

L2 düzey “Mesleki Öğretim Programları”, avukat, avukat adayı ve farklı mesleklerden katılımcılara belirli konu başlıklarında “Temel Düzey” bilgi aktarımı ve farkındalık kazandırılmasını amaçlar.

 

 

 

 

 

25

Katılımcı

 

 

Genel Katılıma Açık

*Ek Koşullar Talep Edilebilir.

 

 

 

Öğretim programlarının planlama, yürütme ve güncelleme süreçlerine ilişkin etkin bir standardizasyonun ilk adımı; Sunulan tüm programları “amaç” ve “yöntem” kıstasları dahilinde belirli gruplara ayırmaktır. Bu tarz bir sınıflandırma, aynı zamanda öğrenim hizmeti alacak hukukçuların program seçimi konusunda daha bilinçli ve doğru tercihte bulunmalarına da imkan sağlamaktadır.

 

FARKLI MOTİVASYON VE BEKLENTİLER

 

Bireyler öğretim programlarını farklı motivasyon ve beklentiler dahilinde tercih edebilmektedir. Öğretim programının etkinliğini ve kalitesini belirleyen temel unsurlardan birisi de grup içi katılımcıların “çıktı” (kazanım) beklentilerindeki homojenliktir. Bazı katılımcılar söz konusu alanda bilgi, deneyim ve tecrübeye “sahipken” bunu daha da üst seviyelere taşımayı amaçlar. Bazıları ise öğretim programının konusu hakkında oldukça “kısıtlı” bir bilgiye sahiptir ve bu alanda kendilerini geliştirmek amacıyla öğrenim hizmeti almayı tercih ederler. Diğer bir katılımcı profili ise sahip olduğu ya da olacağı bilgiyi “test” ve “tescil” ettirmeyi amaçlar.

 

M1 & M2 / MASTER CLASS

 

Eğitmenin “kaynak kişi” olarak konumlandığı bu programlarda, katılımcıların aktif olarak öğretim sürecine dahil olması beklenir. Grup içi iletişimin sağlıklı şekilde ilerlemesi için yalnızca belirli sayıda adayın kabul edildiği bu programlar, Hukuk Akademisi bünyesinde sunulan en üst düzey öğretim kalitesini ifade eder.

 

Q1 & Q2 / KALİFİKASYON PROGRAMLARI

 

Kalifikasyon programları kapsamında amaçlanan temel unsur, katılımcıların belirli konu başlıklarında sahip oldukları bilgi, deneyim ve tecrübeleri “geliştirmelerine” (Q2) ya da söz konusu edinimleri “kazanmalarına” (Q1) olanak sunmaktır.

 

Q1 ve Q2 düzey öğretim programları yalnızca alanlarında uzmanlaşmış LEAP bünyesindeki partner hukuk büroları ile işbirliği içerisinde düzenlenir. Kalifikasyon programlarının bir diğer amacı ise katılımcıların (optimum çıktı yeterliliğini sağlamaları durumunda) bilgi, tecrübe ve deneyimlerini “test” ve “tescil” etmelerine imkan sunmaktır. Tescil işlemi öğretim partneri olan hukuk bürosu tarafından yapılır. Mesleki kalifikasyon, katılımcının partner büro’nun kendi personellerinden beklediği “minimum yeterliliğe” sahip olduğunu sembolize eder.

 

Hukuk Akademisi olarak, belirli konu başlıklarında hukukçularda aranan ya da aranması beklenen mesleki bilgi ve deneyim düzeyinin, yalnızca söz konusu alanda uzmanlaşmış, kurumsal bilgi ve tecrübeye sahip hukuk büroları tarafından belirlenebileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla, söz konusu alanlarda ileri düzey mesleki bilgi ve deneyim edinmek isteyen, öğretim süreci sonunda kazandığı edinimleri “test” ve “tescil” etmek isteyen hukukçulara yönelik öğretim programları, alanında uzmanlaşmış hukuk büroları ile işbirliği içerisinde yürütülmelidir.

 

L1 & L2 / MESLEKİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

Adaylardan beklenen bilgi ve tecrübe düzeylerine göre 2 kategoriye ayrılan Mesleki Öğretim Programları (Vocational Learning Programs) katılımcılara yönelik “orta düzey” (L1”) ve “temel düzey” (L2) mesleki farkındalık, bilgi ve deneyim aktarımını hedeflemektedir. Bu öğretim programlarının temel odak noktası, katılımcıların ilgili konu başlığına yönelik farkındalığını artırmak, kariyer plan ve adımlarını netleştirmelerine olanak sunmaktır. L2 düzey programlara farklı meslek gruplarından kişiler de katılabilmekte iken L1 düzey programlara yalnızca avukat ve avukat adayları (/ hukuk öğrencileri) katılabilmektedir.

 

L1 & L2 düzey mesleki öğretim programlarında eğitmen “lider/rehber” rolündedir. Katılımcıların öğrenim sürecine etkin şekilde katılması hedeflenmekle birlikte, kullanılan öğretim teknik ve araçları, özellikle L2 düzey eğitimlerde sistematize edilmiş bilginin eğitmen tarafından aktarılmasına olanak sunacak şekilde seçilir. Örneğin; Sunum dosyaları, okuma makaleleri, örnek Kararlar v.b.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SAYFALAR

Eğitim Bülteni Üyeliği

Hukuk Akademisi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler hakkında en güncel haberlere ulaşmak için EĞİTİM BÜLTENİ 'ne üye olabilirsiniz .

Form gönderiliyor...

Form Alındı...

Form alındı.

Ücretlendirme

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

Güncel Eğitimler

Yaklaşan Eğitimler

Kurum İçi Eğitimler

 

Hukuk Sohbetleri

Gündem Toplantıları

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

bilgi [at] hukukakademisi.com.tr

0850 532 28 24

0532 178 28 24

Hukuk Akademisi Eğitim ve Yayıncılık Ltd. Şti. © 2018 Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma MetniŞartlar & Gizlilik