Hukuk Akademisi 2016/17

Hukuk Akademisi Logo Desktop

 

İLETİŞİM

BİLGİLERİ

 

ANA

SAYFA

07 Kasım Tarihli Yarışma Sonuçları

YARIŞMAYA KONU KİTAP

 

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU, Yazan: Prof. Dr. Samim ÜNAN

 

 

 

 

KİTAP HAKKINDA

 

Günümüzde sigorta sözleşmeleri "büyük rizikolara ilişkin sigortalar"(large risks) ve "büyük rizikolara ilişkin olmayan sigortalar" (mass risks) olarak iki ana küme oluşturmaktadırlar.Türk hukuku büyük rizikolar kavramına tümüyle yabancı olduğu ve ülkemizde bütün sigorta ettirenler emredici kuralların kapsamına dahil bulunduğu için,tüketici sıfatını taşıyan sigorta ettirenleri ayrıca tüketici hukuku kurallarıyla korumaya gerek bulunmadığı düşünülebilir.

 

Ancak hukuk düzenimiz bu düşünceyi benimsememiş ve yalnız mal satışları hakkında değil, hizmetler hakkında da uygulanan tüketicilere ilişkin kuralların bir finansal hizmet olduğu açıkça yasada hükme bağlanmış bulunan sigorta sözleşmesine de uygulanacağını açıkça öngörmüştür.

 

Bu durum karşısında, tüketicinin korunmasına hizmet eden hukuk kurallarının sigorta sözleşmesine uygulanabilir olanlarını incelemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.Bu çalışmanın amacı, bu yöndeki inceleme ve araştırmalara katkıda bulunmaktır.2015 yılı Ekim ayı itibariyle yürürlükte olan kuralları kapsayan çalışma, tüketiciler açısından gittikçe daha fazla önem kazanan çevrimiçi işlemlere de ana hatlarıyla değinmektedir.

 

Kitap Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

BİLGİ SORUSU

İtirazı geçici olarak kaldırılan borçlu, yedi gün içinde aşağıdakilerden hangi davayı açabilir?

 

A- İstirdat Davası

B- İstihkak Davası

C- Alacak Davası

D- Borçtan Kurtulma Davası

E- Menfi Tespit Davası

İSTATİSTİKLER

Yarışmaya Katılan Kişi Sayısı : 152

Doğru Cevap : D Seçeneği

 

 

A Seçeneğini İşaretleyen

Kişi Sayısı

03

 

B Seçeneğini İşaretleyen

Kişi Sayısı

04

 

C Seçeneğini İşaretleyen

Kişi Sayısı

01

 

D Seçeneğini İşaretleyen

Kişi Sayısı

124

 

E Seçeneğini İşaretleyen

Kişi Sayısı

20

KAZANANLAR

(Asil) NILUFER OYGUCU

(Asil) MERVE COSMAN,

(Yedek) CEREN KAYA,

(Yedek) ECE KUNDUZ

İnternet Bankacılığı, Kredi Kartı, E-Para ve Ödeme Sistemleri Hukuki Uygulamaları

Eğitmen : Av. Özgür ERALP

Eğitim Tarihi : 10 Aralık 2016

Detaylı

Bilgi İçin

Tıklayın

Eğitim Bülteni Üyeliği

Hukuk Akademisi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler hakkında en güncel haberlere ulaşmak için EĞİTİM BÜLTENİ 'ne üye olabilirsiniz .

Form gönderiliyor...

Form Alındı...

Form alındı.

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

Güncel Eğitimler

Yaklaşan Eğitimler

Kurum İçi Eğitimler

 

Hukuk Sohbetleri

Gündem Toplantıları

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

bilgi [at] hukukakademisi.com.tr

0850 532 28 24

0532 178 28 24

Hukuk Akademisi Eğitim ve Yayıncılık Ltd. Şti. 2016, Tüm Hakları Saklıdır.