Hukuk Akademisi 2016/17

Hukuk Akademisi Logo Desktop

 

İLETİŞİM

BİLGİLERİ

 

ANA

SAYFA

İş Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi - MC

İş Hukuku oldukça dinamik ve çok sık mevzuat değişikliklerinin yapıldığı bir alan olmanın yanı sıra uygulama önemli ölçüde Yargıtay kararlarıyla şekillenmektedir. İş Hukuku alanında 2015 yılında

yaklaşık 600 bin dava mahkemelere intikal etmiştir. Bakanlık dava açmadan önce arabulucuya başvuruyu zorunlu hale getiren ve ayrı bir uzmanlık olarak “iş arabuluculuğunu” düzenleyen tasarı hazırlamıştır. Katılımcıların güncel mevzuatın yanı sıra değişikliklerin işçi-işveren ilişkilerine etkileri, güncel Yargıtay kararları ve bilirkişi raporlarındaki hesaplama teknikleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlamaktadır.

Katılımcıların, İş Hukukuna ilişkin teorik bilgilerin üzerine doğrudan uygulamaya yönelik pratik bilgi ve beceriler kazanmalarını; işçi veya işveren vekili olarak işe alım, çalıştırma ve iş ilişkisine son verme süreçleri ile dava sürecinde müvekkillerini doğru bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri, dava dilekçeleri ve delil listelerinde dikkat edilecek hususlar hakkında farkındalık oluşturmak, bilirkişi raporlarına yönelik hesaplama tekniklerini öğrenerek denetim yapabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler. İşçi özlük dosyalarının usulüne uygun tutulması gibi işyerlerinin mevzuata uygunluğunu denetleme, buna ilişkin danışmanlık ve hukuki görüş verme yeteneklerini geliştirirler.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Günlük 6 saat olmak üzere toplam 2 gün planlanan eğitimin ilk bölümünde katılımcıların İş Hukukuna ilişkin teorik bilgileri ölçülecek, eksik olan yönler ve temel kavramlar tam olarak pekiştirildikten sonra teorik ve pratik çalışmalar yapılacaktır.

 

Üzerinde durulacak başlıca konular; İşyeri özlük dosyası, iş sözleşmesi türleri, işçi ve işverenin borçları, bunlara aykırılığın sonuçları, işyeri devri, çalışma süresi, ara dinlenmesi, fazla çalışma, yıllık ücretli izin, iş sözleşmesini sona erdiren haller, haklı ve haksız fesih süreçleri, iş güvencesi ve işe iade dava süreci, ikale ve ibra sözleşmelerinin geçerliliği, ücret kavramı, ücret bordroları, puvantaj kayıtları, giriş-çıkış kayıtlarının önemi, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, iş sağlığı ve güvenliğinde işçi ve işverenin yükümlülükleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve bundan doğan hukuki ve cezai sorumluluk gibi konular uygulamalı olarak işlenecektir.

 

KAZANIMLAR

 

Eğitim sonunda katılımcılar işyeri özlük dosyasında bulunması zorunlu hususların neler olduğunu ve buna uyulmamasının hukuki sonuçlarını bilir, kanunlarda öngörülen belirli süreli, kısmi (part time) iş sözleşmesi gibi sözleşme türlerinin hangi koşullarda yapılabileceğini ve buna uyulmamasının sonuçlarını bilir ve buna ilişkin tazminatı hesaplayabilir, hangi alacakların hangi ücret türlerinden (net ücret, çıplak ücret, giydirilmiş brüt ücret) hesaplanacağını bilir ve alacak hesaplamalarını yapabilir, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretini hesaplayabilir, ihbar ve kıdem tazminatına hak ediş koşullarını bilir ve tazminatları hesaplayabilir, yıllık ücretli izin alacağını hesaplayabilir, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini hesaplayabilir, işe iade davaları sonrası çalıştırılmayan 4 aylık ücret ile mahkemece hükmedilen 4-8 aylık işe almama tazminatını hesaplayabilir, bunlar gibi işçinin çalışmasına dayalı ya da feshe dayalı olan alacak hakkının olup olmadığını bilir var ise miktarını hesaplayabilir.

 

KİMLER KATILABİLİR ?

 

Eğitim İş Hukukuna ilişkin teorik bilgilere sahip ve bu alanda belirli bir tecrübesi olan avukatlar için uygulamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. İş Hukuku alanında belirli bir tecrübesi olan ve bilirkişi listesine yazılmış veya yazılmayı düşünen, kurumsal şirketlere danışmanlık yapan veya yapmayı düşünen, avukatlık bürolarında iş hukuku alanında çalışan veya çalışmayı düşünen avukatlara yöneliktir. Katılımcıların kendi diz üstü bilgisayarları ile gelmeleri tavsiye edilir. Stajyerler, yeni mezunlar ile bu alanda hiçbir tecrübesi olmayanlar için ayrı eğitim düzenlenecektir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI Eğitim Künyesi Eğitim Tarihleri14 Ekim 2017 Eğitim Süresi12 Ders Saati / 2 Tam Gün EğitmenProf. Dr. Talat CANBOLAT Eğitim Yeriİstanbul, Levent199 DüzenleyenHukuk Akademisi

 

Bu eğitim programı yukarıda belirtildiği üzere "GENEL KATILIMA" açık değildir. Eğitim niteliği ve kapsamı dolayısıyla Stajyer Avukat ve Öğrenci başvuruları kabul edilmemektedir.

 

Katılım Sayısı 8 Kişi ile Sınırlıdır.

 

12 Ders saatinden oluşan programın tamamına katılan tüm adaylara "Katılım Belgesi ve Transkript" takdim edilecektir.

 

 

KAYIT İŞLEMLERİ

 

Hukuk Akademisi bünyesinde düzenlenen tüm eğitim programlarında ön başvuru işlemleri internet üzerinden "Online Başvuru Formu"nun doldurulmasıyla yapılmaktadır. Sayfanın alt kısmında bulunan formu doldurarak başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.  Ön Başvuru işlemleri esnasında katılımcı adayı herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü altına girmemektedir.

 

Formun doldurulmasının ardından Eğitim Danışmanlarımız sizinle iletişime geçerek programa ilişkin kontenjan durumu hakkında bilgi verecektir. Boş kontenjan bulunması durumunda "Kayıt İşlemlerini" başlatabilirsiniz. Sınıf kontenjanının dolması durumunda "Yedek Listeye" dahil edileceksiniz.

 

KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

 

ONLINE ÖN BAŞVURU

BU EĞİTİM SİZİN İÇİN UYGUN MU?

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eğitim programına ilişkin ön başvuru işleminizi aşağıdaki formu doldurarak başlatabilirsiniz. Eğitim Danışmanımız mevcut kontenjan durumu ve kayıt işlemleri ile ilgili olarak sizinle iletişime geçecektir. Ön Başvuru işlemleri esnasında adaylar herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü altına girmemektedir.

Form gönderiliyor...

Form Alındı...

Form alındı.

Hukuk Akademisi bünyesinde sunulan tüm eğitim programları belli bir konuda mesleki gelişiminizi amaçlayan, uygulama odaklı ve tecrübe aktarımını destekleyici nitelikte dizayn edilmiştir. Lisans, Lisansüstü ya da Doktora tarzı akademik programlar ile arasındaki en önemli fark “gerek eğitim içeriğinin gerekse eğitmen kadrosunun belirlenmesinde” iş hayatına yönelik önceliklerin dikkate alınmasıdır.

 

“Amacınız teori odaklı Akademik bir eğitim almak ise söz konusu alana yönelik (Varsa) Yüksek Lisans ya da Doktora programlarını tercih etmenizi öneririz."

 

Hukuk Akademisi tarafından düzenlenen eğitim programları belirli bir alanda yeteneklerini geliştirmek veya yeni bir alanda kariyer yapmak isteyenler kişiler tarafından tercih edilmelidir. Ayrıca bu programlar, kendi iş alanlarıyla ilgili ek eğitim isteyen profesyonellerden, mezuniyet aşamasındaki lisans öğrencilerine kadar pek çok kişi için idealdir.

Program hakkında detaylı bilgi için

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geçebilirsiniz ;

Bizi Sosyal Medyada

Takip Edin

0 850 532 28 24

0 532 178 28 24

Eğitim Merkezi: Büyükdere Cad. No:199, Levent / İstanbul

Hukuk Akademisi Eğitim ve Yayıncılık Ltd. Şti. © 2018 Tüm hakları saklıdır. Aydınlatma MetniŞartlar & Gizlilik